GT-20AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส 20 ลิตร รุ่น GT แบบตั้งพื้น

GT-30AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส 30 ลิตร รุ่น GT แบบตั้งพื้น

GT-60AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส 60 ลิตร รุ่น GT แบบตั้งพื้น

GT-130AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส 130 ลิตร แบบตั้งพื้น

DOS G-TEK ถังดักไขมัน

DOS D-SURE ถังดักไขมัน

CNGT15E1 ถังดักไขมันบนดิน 15 ลิตร

CNGT20E1 ถังดักไขมันบนดิน 20 ลิตร