กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีโคโค่บราวน์

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีซิลเวอร์เกรย์

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีคอปเปอร์บราวน์

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีโอลีฟกรีน

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีสกายบลู

กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น สีออบสีเดียนเกรย์