GF-22-517-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

GF-24-517-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

GF-25-517-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์ (ทรงฉาก)

KK-01-010H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 1 หลุมไม่มีที่พัก SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+คลิปล๊อค 500x500x190 มม.

KK-01-020H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 2 หลุมไม่มีที่พัก SUS304 หนา 0.7 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+คลิปล๊อค 795x745x180 มม.

KK-01-011H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 1 หลุมมีที่พัก SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+คลิปล๊อค 820x470x190 มม.

KK-02-010H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 1 หลุมไม่มีที่พัก+ชุดขาตั้ง SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+คลิปล๊อค 500x500x860 มม.

KK-01-021H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 2 หลุมมีที่พัก SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+คลิปล๊อค 1200x500x180 มม.

KK-02-013H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 1 หลุมมีที่พัก+ชุดขาตั้ง SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1,200x470x780 มม.

KK-02-023H-63 ชุดอ่างซิงค์ แบบ 2 หลุมมีที่พัก+ชุดขาตั้ง SUS304 หนา 0.6 พร้อมท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1,200x500x780 มม.

KK-03-010H-63 ชุดอ่างซิงค์ทรงเหลี่ยม แบบ 1 หลุมไม่มีที่พัก SUS304 หนา 1 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+โฟมเส้น+คลิปล๊อค 500x500x200 มม.

KK-03-011H-63 ชุดอ่างซิงค์ทรงเหลี่ยม แบบ 1 หลุมมีที่พัก SUS304 หนา 1 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+โฟมเส้น+คลิปล๊อค 860x500x200 มม.

KK-03-020H-63 ชุดอ่างซิงค์ทรงเหลี่ยม แบบ 2 หลุมไม่มีที่พัก SUS304 หนา 1 พร้อมท่อน้ำทิ้ง+โฟมเส้น+คลิปล๊อค 880x500x200 มม.

CT4911A(DC) ก๊อกอ่างซิงค์ ระบบสัมผัส (ใช้แบตเตอรี่)

CT2064 ก๊อกผสมอางซิงค์

CT134C10(HM) ก๊อกอ่างซิงค์ติดผนัง รุ่น วินดี้

DMB 050 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ A

DMB 050 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ A/C

DMB 050 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ B

DMB 050 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม พร้อมสะดือ B

DMB 072 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 072 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 072 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 072 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 100 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 100 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 100 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 100 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 120 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 120 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DMB 120 B ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DMB 120 B/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ B

DM 072 A ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

DM 072 A/C ซิงค์ อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมสะดือ A

LSS 1050 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง สะดือ B

LSS 1072 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง สะดือ B

LSS 1100 ซิงค์ อ่างล้างจาน 1 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง สะดือ B

LSS 1120 ซิงค์ อ่างล้างจาน 2 หลุม มีที่พักจาน พร้อมขาตั้ง สะดือ B

OF-01-550-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์งวงปรับได้อิสระ

CT2203A ก๊อกผสมอ่างซิงค์แบบก้านโยก รุ่น คิวบิก

CT1183A ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก รุ่น คิวบิก

CT1094C33(HM) ก๊อกอ่างซิงค์ รุ่น LECCE

CT1172A ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก รุ่น โซนาต้า

OF-10-511-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

OF-11-511-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

GF-22-511A-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

GF-23-511A-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

GF-24-511A-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์

GF-25-511A-50 ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์