SC1984(F) สุขภัณฑ์ชนิดตั้งพื้น (กดหน้า) รุ่น เททรากอน

SC199(F) สุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง แบบกดชำระด้านหน้า รุ่น อาวันติ

SC199(T) สุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง แบบกดชำระด้านบน รุ่น อาวันติ

C1322BI สุขภัณฑ์ชนิดตั้งพื้น ใช้กับฟลัชวาล์วชนิด Back Inlet รุ่น มิวนิค ทู

SC19877(F) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง รุ่น ทีทรากอน

SC19847(F) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดตั้งพื้น รุ่น ทีทรากอน

7400 โถสุขภัณฑ์แขวนผนังแบบ ELONGATE ระบบ SYPHONIC WASH-DOWN ใช้น้ำ 6 ลิตร ใช้กับฟลัชวาล์วแบบ INTERNAL

7200 โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง แบบ ROUND FRONT ระบบ SYPHONIC WASH-DOWN ใช้น้ำ 6 ลิตร ใช้กับฟลัชวาล์ว (ท่อตรง)

SC19857(F) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง รุ่น ยูนิค

SC19857(T) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง รุ่น ยูนิค

SC19777 (F) สุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง กดชำระด้านหน้า รุ่น ควอโด้ (ท่อออกผนัง)

SC19777 (T) สุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง แบบกดชำระด้านบน รุ่น ควอโด้

SC198817(F) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ซ่อนผนัง3/4.5ลิตร (กดหน้า)

SC198817(T) ชุดโถสุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ซ่อนผนัง3/4.5ลิตร (กดบน)

SC19517(T) สุขภัณฑ์ชนิดแขวนผนัง ใช้น้ำ 3/4.5ลิตร