C211 สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง

C201 สุขภัณฑ์ชนิดนั่งยองมีฐาน แบบราดน้ำ รุ่น สคว้อท1

P39010 สขภัณฑ์ชนิดนั่งยองมีฐาน แบบราดน้ำ

601 โถสุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำไม่มีฐานสูง ท้ายตัด

601A โถสุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำไม่มีฐานสูง ท้ายตัด

601B โถสุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำไม่มีฐานสูง

608 โถสุขภัณฑ์นั่งยองราดน้ำมีฐานสูง

TF-100-WT-0 สุขภัณฑ์นั่งยอง แบบราดน้ำ

TF-101P-WT-0 สุขภัณฑ์นั่งยอง แบบมีฐาน ราดน้ำ

TF-100FP/T-WT-0 สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐาน แบบมีถังพักน้ำ