CT1053 วาล์วเปิด - ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2

CT1178A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

CT2403A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

PM104Q9(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

PM181A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

A-4400 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2

CT1224A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ธารธารา

CT1223A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ธารธารา

CT2256A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT1700(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

SM 703 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง

SM 709 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง

SM 710 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง

SM 708 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง

K-R99252X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น คัฟ

K-99257X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นแบบฝังผนังเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น คัฟ

K-99255X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

K-R99254X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

K-99258X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นแบบฝังผนังเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

K-R99253X-4CD-CP วาล์วน้ำเย็นเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น จูลายน์

K-12066T-3-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

FFAST605-7T9500BT0 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง

CT1161A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

CT1162A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

CT2161A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT2162A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT1233A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT1234A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

CT2267A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

CT1243A วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยก สำหรับฝักบัว

KA-01-482-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง

EB71-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

EB73-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง

CT2303A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT2304A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ

EC-01-470B-50 ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับฝักบัวสายอ่อน

CT2243A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT179 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ Stop Valve

EC-01-450-50 ก๊อกเดี่ยวฝังผนัง สำหรับฝักบัวก้านแข็ง

HO30-50 ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก

CT198 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า 1 ออก 2

ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่นวินสตัน FFAST704-7T1500BT0

CT1226A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

CT128 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ Stop Valve เข้า 1 ออก 2

CT190C11(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น นิว เซนจูรี่

CT190C6(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น นิว เซนจูรี่

CT194C15(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น มารินา

CT1093C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

CT3008AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT3006AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

CT3004AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

SH 052170699(S) สต็อปวาล์ว ขนาด 1/2 x 1/2

CT1097C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2

CT1096C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2

CT1059(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

CT1093C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนังสำหรับฝักบัว

CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว

CT2404A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

CT2084 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ ชนิดติดผนัง พร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ

CT379A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

A-5601 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

A-5602 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง ขนาด 1/2 นิ้ว

A-5603 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

A-4401 สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

A-4400-SP สต๊อปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

A-4420 สต๊อปวาล์ว แบบสองทาง ขนาด 1/2 นิ้ว

Z252 ชุดข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน (ทรงเหลี่ยม)

Z269 ชุดข้อต่อทางน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน (ทรงเหลี่ยม)

CT2255A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

K-R99978T-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

K-99979T-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น คูมิน

GA-03-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

CT126C10 วาล์วเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนัง

GA-04-411-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

CT1185A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

GA-91-490-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก

CT606C16 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง

CT606C17 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ชนิดฝังผนัง

GF-23-470B-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)

GF-24-470B-50 วาล์ฺวเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)

A-2900-A ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

PM1025Q28(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

GF-25-470B-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)

A-2900 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

A-3920 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง

PM1025Q29(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

A-2283-10-A ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

A-2283-10 ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

PM1001Q56(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว

A-2112-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง

PM157Q58(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

PM155Q57(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก

PM154Q57 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง

CT1089C27(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

A-2612-10-A ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

A-2612-10 ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง

A-0426-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง

GF-26-470-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)

CT471SL วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75มม.)

A-3926-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบฝังผนัง

CT471SS วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

A-1526-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบติดผนัง