ฺBT1236EP WH อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว (Stand alone) พร้อมสะดือปลั๊กกดเปิด-ปิด

J FD83000 อ่างอาบน้ำแบบตั้งลอย BERLIN พร้อมสะดือ

J FD10180 อ่างอาบน้ำแบบตั้งลอย NORWAY พร้อมสะดือ

J FD82700 อ่างอาบน้ำแบบตั้งลอย PARIS พร้อมสะดือ

J FD89500 อ่างอาบน้ำแบบตั้งลอย SEOUL พร้อมสะดือ

J FD98300 อ่างอาบน้ำแบบตั้งลอย JAPAN พร้อมสะดือ