C10237 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ทูนิโอ อาร์เอ็กซ์

C10227 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 6L รุ่น ทูนิโอ

C10247 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 4.8L พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นทูนิโอ ลาโคนิก

C110507(CV5) สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร