P39000 สขภัณฑ์ชนิดนั่งยองมีฐาน แบบราดน้ำ

633F โถสุขภัณฑ์นั่งยองมีฐานสูงใช้ฟลัชวาล์ว ระบบ WASH-DOWN

630F โถสุขภัณฑ์นั่งยองไม่มีฐานใช้ฟลัชวาล์วหรือหม้อน้ำ 4516

CR633 โถสุขภัณฑ์นั่งยองใช้กับหม้อน้ำหรือฟลัชวาล์ว