BHW1052PP อ่างระบบน้ำวน พร้อมมือจับ รุ่น ริเวียร่า

BTW1018EL WH อ่างระบบน้ำวน รุ่น เฮอร์คิวลิส (ไฮยีน)

BTW508S WH อ่างระบบน้ำวน รุ่น เจนน่า (Spacio)

BTW301PP(H) WH อ่างระบบน้ำวน รุ่น แอททินา (ไฮยีน)

BTW1710I WH อ่างระบบน้ำวน รุ่น ทีทระกอน

BHW329EL(H) WH อ่างระบบน้ำวน พร้อมมือจับ รุ่น รอยัล โรซานนา (ไฮยีน)

BTW339EL WH อ่างระบบน้ำวน รุ่น แคปซูล 1800