H101S เก้าอี้อาบน้ำปรับระดับ/ย้ายที่ได้

CT0169 เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้

CT0185#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังพับเก็บได้

CT0184#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้

CT0183#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้