Z401 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสแตนเลสถัก ยาว 14 นิ้ว

Z402 สายน้ำดีอ่างล้้างหน้้าสเตนเลสถัก ยาว 16 นิ้ว

Z403 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 18 นิ้ว

Z404 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 20 นิ้ว

Z405 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 22 นิ้ว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

Z406 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 24 นิ้ว

Z422 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 1 เมตร ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

Z423 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 1.2 ม.

Z424 สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก ยาว 1.5 เมตร ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

Z409#CR สายน้ำดีอ่างล้างหน้า PVC ยาว 16 นิ้ว

Z410#CR สายน้ำดีอ่างล้างหน้าPVC ยาว 18 นิ้ว

Z416#CR สายน้ำดีอ่างล้างหน้า PVC ยาว 1.5 เมตร

Z409#WH สายน้ำดีอ่างล้างหน้า PVC ยาว 16 นิ้ว

Z410#WH สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 18 นิ้ว

K-1177889 สายน้ำดี 16 นิ้ว

K-1177890 สายน้ำดี 18 นิ้ว

A-800.14-DIY สายน้ำดี อ่างล้างหน้า

A-800.16-DIY สายน้ำดี อ่างล้างหน้า ขนาด 16 นิ้ว

A-800.18-DIY สายน้ำดี อ่างล้างหน้า ขนาด 18 นิ้ว

A-800.20-DIY สายน้ำดี อ่างล้างหน้า ขนาด 20 นิ้ว

KA-01-500-14-WH สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 14 นิ้ว

KA-01-500-16-WH สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 16 นิ้ว

KA-01-500-18-WH สายน้ำดีสแตนเลสแบบถัก ยาว 18 นิ้ว

BN 305530 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 30 ซม. (12นิ้ว)

BN 306535 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 35 ซม. (14นิ้ว)

BN 405540 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 40 ซม. (16นิ้ว)

BN 450045 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 45 ซม. (18นิ้ว)

BN 505550 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 50 ซม. (20นิ้ว)

BN 605560 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 60 ซม. (24นิ้ว)

BN 805580 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 80 ซม. (32นิ้ว)

BN 105510 สายน้ำดีขนาด 1/2"x1/2" ยาว 100 ซม. (40นิ้ว)

Z103 สายหัวฉีดชําระสีขาว (เฉพาะสาย)

P330L16#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าโครเมี่ยม ขาว 16 นิ้ว

P330L18#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าโครเมี่ยม ยาว 18 นิ้ว