สินค้า

กระเบื้องสุโขทัย

รายละเอียดสินค้า

มีทั้งแบบไม่เคลือบสี และเคลือบสีแดง เหลือง เขียว และสีอื่นๆ
  • ชนิดกระเบื้องสุโขทัย
  • การใช้งาน60แผ่น/ตร.ม.