DOS G-TEK ถังดักไขมัน

DOS D-SURE ถังดักไขมัน

PP-GT-20AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น (ปริมาตรถัง 20 ลิตร)

PP-GT-30AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น (ปริมาตรถัง 30 ลิตร)

PP-GT-60AG ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น (ปริมาตรถัง 60 ลิตร)

PP-GT-130AG ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบตั้งพื้น (ปริมาตรถัง 130 ลิตร)