กระเบื้องหางมน (เกล็ดปลา)

กระเบื้องสุโขทัย

กระเบื้องปลายแหลม

กระเบื้องกาบกล้วย

กระเบื้องหม่อม

กระเบื้องจีน