ติดต่อเรา

บริษัท วี.เค.เซรามิค จำกัด

V.K. CERAMIC CO., LTD.

ที่อยู่ :271 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02–398 – 6333-4, 02-399–5222

โทรสาร. 02–399–5223

Mobile : 092 - 545 - 0542, 091 - 790 - 4541

E-mail : vkcerami@yahoo.com